Zarządzanie grupami zaufania aplikacji

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji moduł Kontrola uprawnień aplikacji sprawdza jej bezpieczeństwo i umieszcza w grupie zaufania.

W pierwszym kroku skanowania aplikacji Kaspersky Endpoint Security przeszukuje wewnętrzną bazę danych znanych aplikacji w poszukiwaniu odpowiadającego jej wpisu i jednocześnie wysyła żądanie do bazy danych Kaspersky Security Network (jeśli dostępne jest połączenie internetowe). W oparciu o wyniki przeszukiwania wewnętrznej bazy danych i bazy danych Kaspersky Security Network, aplikacja zostaje umieszczona w grupie zaufania. Przy każdym uruchomieniu aplikacji program Kaspersky Endpoint Security wysyła nowe zapytanie do bazy danych KSN i umieszcza aplikację w innej grupie zaufania, jeśli reputacja aplikacji w bazie danych KSN uległa zmianie.

Możesz określić grupę zaufania, do której program Kaspersky Endpoint Security będzie automatycznie dodawał wszystkie nieznane aplikacje. Aplikacje, które zostały uruchomione przed Kaspersky Endpoint Security, są automatycznie przenoszone do grupy zaufania określonej w oknie Wybierz grupę zaufania.

Komponent kontroluje tylko aktywność sieciową aplikacji uruchomionych przed Kaspersky Endpoint Security w oparciu o reguły sieciowe zdefiniowane w ustawieniach Zapory sieciowej.

W tej sekcji:

Konfigurowanie ustawień przydzielania aplikacji do grup zaufania

Modyfikowanie grupy zaufania

Wybieranie grupy zaufania dla aplikacji uruchamianych przed Kaspersky Endpoint Security

Przejdź do góry