Tworzenie pliku wykonywalnego Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia

Instrukcje te są przeznaczone dla użytkowników komputerów klienckich z zainstalowanym Kaspersky Endpoint Security.

W celu utworzenia pliku wykonywalnego Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk <SP2>main_support znajdujący się w lewym dolnym rogu okna głównego aplikacji, aby otworzyć okno Wsparcie użytkownika.
 3. W oknie Wsparcie użytkownika kliknij przycisk Przywróć zaszyfrowane urządzenie.

  Zostanie uruchomione Narzędzie do przywracania zaszyfrowanego urządzenia.

 4. W oknie Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia kliknij przycisk Utwórz wersję autonomiczną.

  Zostanie otwarte okno Tworzenie autonomicznej wersji Narzędzia przywracania.

 5. W oknie Zapisz w wprowadź ręcznie ścieżkę do folderu zapisu pliku wykonywalnego Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia lub kliknij przycisk Przeglądaj.
 6. Kliknij OK w oknie Tworzenie autonomicznej wersji Narzędzia przywracania.

  Plik wykonywalny Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia (fdert.exe) zostanie zapisany w wybranym folderze.

Przejdź do góry