Ograniczenia kontroli urządzeń audio-wideo

Informacje o ochronie strumienia danych

W przypadku ochrony strumienia audio należy mieć na uwadze następujące kwestie:

Kwestie specjalne dotyczące działania urządzeń audio-wideo podczas instalacji i aktualizacji Kaspersky Endpoint Security

Jeśli uruchamiasz aplikacje rejestrujące dźwięk i obraz lub aplikacje do odtwarzania dźwięku i obrazu pierwszy raz od momentu zainstalowania Kaspersky Endpoint Security, działanie tych aplikacji może zostać przerwane. Jest to konieczne do włączenia funkcji kontrolującej dostęp aplikacji do urządzeń rejestrujących dźwięk. Usługi systemu kontrolujące sprzęt audio zostają uruchomione ponownie, gdy Kaspersky Endpoint Security jest uruchamiany po raz pierwszy.

Informacje o dostępie aplikacji do kamer internetowych

Funkcja ochrony dostępu do kamery internetowej posiada następujące cechy i ograniczenia:

Obsługiwane kamery internetowe

Kaspersky Endpoint Security obsługuje następujące kamery internetowe:

Kaspersky nie gwarantuje obsługi kamer internetowych, które nie znajdują się na tej liście.

Przejdź do góry