Informacje o regułach dostępu do urządzeń i magistral połączeń

Reguła dostępu do urządzenia to kombinacja parametrów, które definiują następujące funkcje modułu Kontrola urządzeń:

Domyślnie reguły dostępu są tworzone dla wszystkich typów urządzeń znajdujących się w klasyfikacji modułu Kontrola urządzeń. Takie reguły nadają wszystkim użytkownikom pełne prawa dostępu do urządzeń przez cały czas, jeżeli dozwolony jest dostęp do magistral połączeń odpowiednich typów urządzeń.

Reguła dostępu do magistral połączeń blokuje lub zezwala na dostęp do magistral połączeń.

Reguły zezwalające na dostęp do magistral domyślnie są tworzone dla wszystkich magistral połączeń, które znajdują się w klasyfikacji modułu Kontrola urządzeń.

Nie możesz tworzyć i usuwać reguł dostępu do urządzenia lub magistral połączeń, a jedynie je modyfikować.

Przejdź do góry