Ochrona zasobów systemu operacyjnego i danych tożsamości

Moduł Kontrola uprawnień aplikacji zarządza uprawnieniami aplikacji do wykonywania akcji na różnych kategoriach zasobów systemu operacyjnego i danych tożsamości.

Specjaliści z Kaspersky utworzyli listę predefiniowanych kategorii chronionych zasobów. Nie możesz zmieniać ani usuwać predefiniowanych kategorii chronionych zasobów ani chronionych zasobów znajdujących się w tych kategoriach.

Możesz także wykonać następujące akcje:

W tej sekcji:

Dodawanie kategorii chronionych zasobów

Dodawanie chronionego zasobu

Wyłączanie ochrony zasobu

Przejdź do góry