Ochrona hasłem

Sekcja ta zawiera informacje o ograniczaniu hasłem dostępu do Kaspersky Endpoint Security.

W tej sekcji:

Informacje o ograniczaniu dostępu do Kaspersky Endpoint Security

Włączanie i wyłączanie ochrony hasłem

Modyfikowanie hasła dostępu do Kaspersky Endpoint Security

Informacje dotyczące korzystania z hasła tymczasowego

Tworzenie hasła tymczasowego przy użyciu Konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center

Stosowanie hasła tymczasowego w interfejsie Kaspersky Endpoint Security

Przejdź do góry