Các yêu cầu về phần cứng và phần mềm

Để đảm bảo Kaspersky Endpoint Security có thể hoạt động đúng cách, máy tính của bạn phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

Cấu hình tối thiểu:

Các hệ điều hành được hỗ trợ cho máy tính cá nhân:

Để biết thêm chi tiết về việc hỗ trợ cho hệ điều hành Microsoft Windows 10, vui lòng tham khảo Kiến thức cơ bản của Hỗ trợ kỹ thuật.

Các hệ điều hành được hỗ trợ cho máy chủ tập tin:

Để biết thêm chi tiết về việc hỗ trợ cho hệ điều hành Microsoft Windows Server 2016 và Microsoft Windows Server 2019, vui lòng tham khảo Kiến thức cơ bản của Hỗ trợ kỹ thuật.

Về đầu trang