Modyfikowanie akcji podejmowanej w momencie wyzwolenia reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii

W celu zmodyfikowania akcji podejmowanej w momencie wyzwolenia reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola zabezpieczeń wybierz podsekcję Adaptacyjna kontrola anomalii.

  Ustawienia modułu Adaptacyjna kontrola anomalii są wyświetlane w prawej części okna.

 3. W tabeli, w prawej części okna wybierz regułę i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W kolumnie Akcja kliknij prawym klawiszem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe, z którego wybierz jeden z następujących elementów:
   • Smart. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii działa w trybie Inteligentne uczenie się przez czas zdefiniowany przez ekspertów z Kaspersky. W tym trybie, gdy reguła Adaptacyjnej kontroli anomalii zostanie wyzwolona, Kaspersky Endpoint Security zezwoli na aktywność objęta regułą i zarejestruje wpis w magazynie Wywoływanie reguł w trybie Inteligentne uczenie Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center. Jeśli przedział czasu ustawiony dla trybu Inteligentne uczenie się zostanie zakończony, Kaspersky Endpoint Security zablokuje aktywność objęta regułą Adaptacyjna kontrola anomalii i zarejestruje wpis zawierający informacje o aktywności.
   • Zablokuj. Jeśli to działanie jest wybrane, reguła Adaptacyjnej kontroli anomalii zostanie wyzwolona, Kaspersky Endpoint Security zablokuje aktywność objętą regułą i zarejestruje wpis zawierający informacje o aktywności.
   • Informuj. Jeśli to działanie jest wybrane, reguła Adaptacyjnej kontroli anomalii zostanie wyzwolona, Kaspersky Endpoint Security zezwoli na aktywność objętą regułą i zarejestruje wpis zawierający informacje o aktywności.
  • Kliknij przycisk Modyfikuj.

   W oknie Reguła Adaptacyjnej kontroli anomalii:

   1. W sekcji Akcja podejmowana po wywołaniu reguły wybierz jedną z następujących opcji:
    • Smart. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, reguły Adaptacyjnej kontroli anomalii działa w trybie Inteligentne uczenie się przez czas zdefiniowany przez ekspertów z Kaspersky. W tym trybie, gdy reguła Adaptacyjnej kontroli anomalii zostanie wyzwolona, Kaspersky Endpoint Security zezwoli na aktywność objęta regułą i zarejestruje wpis w magazynie Wywoływanie reguł w trybie Inteligentne uczenie Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center. Jeśli przedział czasu ustawiony dla trybu Inteligentne uczenie się zostanie zakończony, Kaspersky Endpoint Security zablokuje aktywność objęta regułą Adaptacyjna kontrola anomalii i zarejestruje wpis zawierający informacje o aktywności.
    • Zablokuj. Jeśli ta opcja jest wybrana, reguła Adaptacyjnej kontroli anomalii zostanie wyzwolona, Kaspersky Endpoint Security zablokuje aktywność objętą regułą i zarejestruje wpis zawierający informacje o aktywności.
    • Informuj. Jeśli ta opcja jest wybrana, reguła Adaptacyjnej kontroli anomalii zostanie wyzwolona, Kaspersky Endpoint Security zezwoli na aktywność objętą regułą i zarejestruje wpis zawierający informacje o aktywności.
   2. Kliknij OK w oknie Reguła Adaptacyjnej kontroli anomalii.
 4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry