Modyfikowanie reguły dostępu do urządzenia

W zależności od typu urządzenia, możesz modyfikować różne ustawienia dostępu takie jak listę użytkowników otrzymujących dostęp do urządzenia, terminarz dostępu i dozwolony/zablokowany dostęp.

W celu zmodyfikowania reguły dostępu do urządzenia:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola zabezpieczeń wybierz Kontrola urządzeń.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola urządzeń.

 3. W prawej części okna wybierz zakładkę Typy urządzeń.

  Zakładka Typy urządzeń zawiera reguły dostępu dla wszystkich urządzeń uwzględnionych w klasyfikacji modułu Kontrola urządzeń.

 4. Wybierz regułę dostępu, którą chcesz zmienić.
 5. Kliknij przycisk Edytuj. Przycisk jest dostępny jedynie dla typów urządzeń posiadających system plików.

  Zostanie otwarte okno Konfiguracja reguły dostępu do urządzenia.

  Domyślnie reguła dostępu dla urządzenia nadaje wszystkim użytkownikom pełny dostęp do określonego typu urządzeń w dowolnym momencie. Na liście Użytkownicy i / lub grupy użytkowników ta reguła dostępu zawiera grupę Wszystkie. W tabeli Uprawnienia wybranej grupy użytkowników według terminarza dostępu ta reguła dostępu do urządzeń posiada Domyślny terminarz dostępu do urządzeń z uprawnieniami do wykonywania każdego działania na urządzeniach.

 6. Kliknij przycisk Wybierz.

  Zostanie otwarte okno Wybierz użytkowników i/lub grupy.

 7. Wykonaj następujące czynności:
  • W celu dodania użytkowników lub grup użytkowników do tabeli w oknie Wybierz użytkowników i/lub grupy:
   1. W oknie Wybierz użytkowników i/lub grupy kliknij przycisk Dodaj.

    Zostanie otwarte standardowe okno Wybierz użytkowników lub grupy z Microsoft Windows.

   2. W oknie Wybierz użytkowników lub grupy określ użytkowników i/lub grupy użytkowników, dla których Kaspersky Endpoint Security rozpoznaje wybrane urządzenia jako zaufane.
   3. W oknie Wybierz użytkowników lub grupy kliknij przycisk OK.

    Nazwy użytkowników i/lub grup użytkowników, określone w oknie Wybierz użytkowników lub grupy, są wyświetlane w oknie Wybierz użytkowników i/lub grupy.

  • Aby usunąć użytkowników lub grupy użytkowników z tabeli w oknie Wybierz użytkowników i/lub grupy wybierz jeden lub więcej rzędów w tabeli i kliknij Usuń.

   W przypadku, gdy chcesz wybrać więcej rzędów, zaznacz je, trzymając wciśnięty klawisz CTRL.

 8. W oknie Wybierz użytkowników i/lub grupy kliknij przycisk OK.
 9. W tabeli Uprawnienia wybranej grupy użytkowników według terminarza dostępu skonfiguruj terminarz dostępu do urządzeń dla wybranego użytkownika i / lub grupy użytkowników. W tym celu zaznacz pola obok nazw terminarzy dostępu dla urządzeń, których chcesz użyć w modyfikowanej regule dostępu do urządzenia.
 10. Aby zmodyfikować listę terminarzy dostępu do urządzeń, użyj przycisków Utwórz, Edytuj, Kopiuj i Usuń, dostępnych w tabeli Uprawnienia wybranej grupy użytkowników według terminarza dostępu.
 11. Dla każdego terminarza dostępu do urządzeń używanych w modyfikowanej regule określ działania, które są dozwolone podczas pracy z urządzeniami. W tym celu, w tabeli Uprawnienia wybranej grupy użytkowników według terminarza dostępu zaznacz pola w kolumnach z nazwami żądanych działań.
 12. Kliknij OK.

  Po zmodyfikowaniu domyślnych ustawień reguły dostępu do urządzenia, ustawienie dostępu do typu urządzenia w kolumnie Dostęp w tabeli na zakładce Typy urządzeń jest zmieniane na wartość Ogranicz zgodnie z regułami.

 13. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry