Modyfikowanie listy zaufanych aplikacji

W celu zmodyfikowania listy zaufanych aplikacji:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ustawienia główne wybierz Wykluczenia.

  W prawej części okna zostaną wyświetlone ustawienia wykluczeń.

 3. W sekcji Wykluczenia ze skanowania i aplikacje zaufane kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Strefa zaufana.

 4. W oknie Strefa zaufana przejdź na zakładkę Zaufane aplikacje.
 5. W celu dodania aplikacji do listy zaufanych aplikacji:
  1. Kliknij przycisk Dodaj.
  2. Z otwartego menu kontekstowego wybierz:
   • Aplikacje, jeśli chcesz odszukać aplikację na liście aplikacji zainstalowanych na komputerze.

    Zostanie otwarte okno Wybierz aplikację.

   • Przeglądaj, jeśli chcesz określić ścieżkę dostępu do pliku wykonywalnego odpowiedniej aplikacji.

    Zostanie otwarte standardowe okno Otwórz plik z Microsoft Windows.

  3. Wybierz aplikację na jeden z następujących sposobów:
   • Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś Aplikacje, wybierz aplikację na liście aplikacji zainstalowanych na komputerze i w oknie Wybierz aplikację kliknij OK.
   • Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś Przeglądaj, określ ścieżkę dostępu do pliku wykonywalnego odpowiedniej aplikacji, a następnie w standardowym oknie Otwórz systemu Microsoft Windows kliknij przycisk Otwórz.

  Działania te spowodują otwarcie okna Wykluczenia ze skanowania dla aplikacji.

  1. Zaznacz pola obok reguł strefy zaufanej odpowiednich dla wybranej aplikacji:
   • Nie skanuj otwieranych plików.
   • Nie monitoruj aktywności aplikacji.
   • Nie dziedzicz ograniczeń nadrzędnego procesu (aplikacji).
   • Nie monitoruj aktywności aplikacji potomnych.
   • Nie blokuj interakcji z interfejsem aplikacji.
   • Nie blokuj interakcji z dostawcą zabezpieczeń AMSI.
   • Nie skanuj ruchu sieciowego.
  2. Kliknij OK w oknie Wykluczenia ze skanowania dla aplikacji.

   Dodana zaufana aplikacja pojawi się na liście zaufanych aplikacji.

 6. W celu zmodyfikowania ustawień zaufanej aplikacji:
  1. Z listy zaufanych aplikacji wybierz zaufaną aplikację.
  2. Kliknij przycisk Edytuj.
  3. Zostanie otwarte okno Wykluczenia ze skanowania dla aplikacji.
  4. Zaznacz lub odznacz pola obok reguł strefy zaufanej odpowiednich dla wybranej aplikacji.

   Jeśli w oknie Wykluczenia ze skanowania dla aplikacji nie wybrano żadnych reguł strefy zaufanej, zaufana aplikacja będzie uwzględniana podczas skanowania. W tej sytuacji zaufana aplikacja nie zostanie usunięta z listy zaufanych, ale zaznaczenie z pola znajdującego się obok niej będzie usunięte.

  5. Kliknij OK w oknie Wykluczenia ze skanowania dla aplikacji.
 7. W celu usunięcia zaufanej aplikacji z listy zaufanych aplikacji:
  1. Z listy zaufanych aplikacji wybierz zaufaną aplikację.
  2. Kliknij przycisk Usuń.
 8. W oknie Strefa zaufana kliknij OK.
 9. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry