Włączanie i wyłączanie udostępniania zasobów innym aplikacjom

W celu włączenia lub wyłączenia udostępniania zasobów innym aplikacjom:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ustawienia główne wybierz Ustawienia aplikacji.

  W prawej części okna zostaną wyświetlone ustawienia zaawansowane programu Kaspersky Endpoint Security.

 3. W sekcji Wydajność:
  • Jeśli chcesz włączyć tryb udostępniania zasobów innym aplikacjom, zaznacz pole Współdziel zasoby z innymi aplikacjami.

   Jeśli skonfigurowano udostępnianie zasobów innym aplikacjom, Kaspersky Endpoint Security odracza zaplanowane zadania, które mogą spowolnić inne aplikacje:

   • Zadanie aktualizacji
   • Zadanie Pełnego skanowania
   • Zadanie Skanowania obszarów krytycznych
   • Zadanie Skanowania obiektów
   • Zadanie Sprawdzanie integralności
  • Jeśli chcesz wyłączyć tryb udostępniania zasobów innym aplikacjom, usuń zaznaczenie z pola Współdziel zasoby z innymi aplikacjami. W tym przypadku Kaspersky Endpoint Security wykonuje zaplanowane zadania, bez względu na działanie innych aplikacji.

  Domyślnie aplikacja udostępnia zasoby innym aplikacjom.

 4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry