Nowości

Program Kaspersky Endpoint Security 11.2.0 for Windows oferuje następujące funkcje i ulepszenia:

 1. Obsługa systemów operacyjnych:
  • Obsługa systemu operacyjnego Windows 10 w wersji 1909 (19H2).
  • Obsługa migracji zainstalowanego programu Kaspersky Endpoint Security for Windows 11.2.0 podczas aktualizacji systemu Windows 7/8 / 8.1 do systemu Windows 10. Po uaktualnieniu systemu operacyjnego ustawienia Kaspersky Endpoint Security zostają zachowane. Po aktualizacji systemu operacyjnego nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja aplikacji.
  • Obsługa technologii AM-PPL (Antimalware Protected Process Light) dla systemu operacyjnego Windows Server 2019. Wcześniej dodano obsługę technologii AM-PPL dla systemów operacyjnych Windows 10 w wersji 1703 (RS2) lub nowszych. Technologia AM-PPL chroni usługi Kaspersky Endpoint Security przed szkodliwymi działaniami. Domyślnie technologia AM-PPL jest włączona. Możesz wyłączyć technologię za pomocą pliku setup.ini. Więcej informacji na temat technologii AM-PPL znajdziesz na stronie internetowej firmy Microsoft.
  • Istnieje automatyczna procedura aktualizacji systemu operacyjnego Windows 10 za pośrednictwem WSUS (Windows Server Update Services) na komputerach chronionych technologią Kaspersky Disk Encryption. Możesz zaktualizować system operacyjny, używając zwykłej metody. Ta funkcja jest dostępna dla systemu Windows 10 w wersji 1607 (RS1) lub nowszej. Przed aktualizacją wcześniejszych wersji systemu operacyjnego należy skopiować pliki niezbędne do szyfrowania do osobnego folderu i użyć specjalnego polecenia, aby rozpocząć aktualizację systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji poprzednich wersji systemu operacyjnego na komputerach z programem Kaspersky Endpoint Security, zapoznaj się z Bazą wiedzy na stronie działu pomocy technicznej.
 2. Obsługa Kaspersky Sandbox. Kaspersky Sandbox to rozwiązanie do wykrywania i blokowania złożonych zagrożeń. Wirtualne obrazy systemów operacyjnych są wdrażane na serwerach Kaspersky Sandbox, a skanowane obiekty są wykonywane w tych systemach operacyjnych. Kaspersky Sandbox analizuje zachowanie tych obiektów w celu zidentyfikowania szkodliwej aktywności i oznak ataków ukierunkowanych. Aby rozpocząć pracę z Kaspersky Sandbox, wybierz komponent Endpoint Agent podczas instalacji aplikacji. Spowoduje to instalację programu Kaspersky Endpoint Agent. Kaspersky Endpoint Agent jest wyświetlany osobno na liście zainstalowanych aplikacji systemu operacyjnego. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat działania Kaspersky Sandbox, zapoznaj się z systemem pomocy dla Kaspersky Sandbox.
 3. Obsługa zarządzania aplikacją za pośrednictwem konsoli Kaspersky Security Center Cloud Console. Konsola Kaspersky Security Center Cloud Console to wersja chmurowa Kaspersky Security Center. To oznacza, że Serwer administracyjny i inne komponenty Kaspersky Security Center są zainstalowane w infrastrukturze chmury Kaspersky. Za pomocą konsoli Kaspersky Security Center Cloud Console możesz zdalnie zainstalować Kaspersky Endpoint Security i skonfigurować ustawienia aplikacji. Nie wszystkie komponenty Kaspersky Endpoint Security są dostępne w konsoli Kaspersky Security Center Cloud Console. Na przykład, Szyfrowanie danych jest niedostępne.
 4. Możliwość użycia zadania do usunięcia danych z komputerów użytkowników. Zadanie pozwala na usunięcie danych w następujących trybach: natychmiastowe usunięcie danych i opóźnione usunięcie danych. W trybie natychmiastowego usunięcia danych możliwe jest, na przykład, usunięcie przestarzałych danych w celu zwolnienia miejsca na dysku. W trybie opóźnionego usunięcia danych możesz, na przykład, zabezpieczyć dane na laptopie w przypadku jego utraty lub kradzieży. W tym celu możesz skonfigurować automatyczne usuwanie danych, jeśli laptop znajdzie się poza granicami sieci firmowej i nie był zsynchronizowany z Kaspersky Security Center od dłuższego czasu. Aby usunąć dane z komputerów użytkowników, należy utworzyć i uruchomić specjalne zadanie Kaspersky Endpoint Security.
 5. Obsługa zarządzania aplikacją za pośrednictwem interfejsu API REST. Za pomocą klienta REST innej firmy można skonfigurować ustawienia Kaspersky Endpoint Security, uruchomić skanowanie w poszukiwaniu wirusów, zaktualizować antywirusowe bazy danych i wykonać inne czynności. Aby rozpocząć korzystanie z interfejsu API REST, należy włączyć usługę REST podczas instalowania lub aktualizowania aplikacji. Możesz włączyć usługę REST za pomocą pliku setup.ini.
 6. Kontrola urządzeń:
  • Powiadomienia zostały zoptymalizowane dla napędów CD / DVD. Kontrola urządzeń nie wyświetla powiadomień, jeśli w napędzie CD / DVD nie ma płyty lub obraz dysku nie jest zamontowany dla dysku wirtualnego.
  • Ustawienia Anti-Bridging są podświetlone w osobnej sekcji Kontroli urządzeń. Możesz użyć osobnego atrybutu „kłódki”, aby zabronić wprowadzania zmian w sekcji ustawień Anti-Bridging w profilach potomnych i lokalnych ustawieniach aplikacji.
 7. Inne ulepszenia:
  • Istnieje teraz możliwość monitorowania aktywności użytkownika w internecie (Kontrola sieci). Kaspersky Endpoint Security zapisuje dane dotyczące odwiedzin użytkowników na wszystkich stronach internetowych, w tym dozwolonych stronach internetowych. Umożliwia to uzyskanie pełnej historii wyświetleń przeglądarki. Aby włączyć rejestrowanie zdarzeń dotyczących wizyt na dozwolonych stronach internetowych w Kaspersky Endpoint Security, musisz skonfigurować Kontrolę sieci.
  • Dostęp użytkowników do operacji odinstalowywania, modyfikacji i odzyskiwania aplikacji (Ochrona hasłem) został zoptymalizowany. Te operacje są dostępne nie tylko dla użytkownika KLAdmin, ale także dla innych użytkowników, w tym dla grupy Wszyscy. Dostęp do innych funkcji aplikacji został również zoptymalizowany.
  • Teraz istnieje możliwość zmiany długości klucza szyfrowania (AES56 / AES256) poprzez aktualizację Kaspersky Endpoint Security. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące zmiany długości klucza szyfrowania poprzez aktualizację aplikacji.
Przejdź do góry