Aktywacja aplikacji za pomocą Kreatora aktywacji

W celu aktywacji programu Kaspersky Endpoint Security przy użyciu Kreatora aktywacji:

  1. Kliknij przycisk main_license / license_expired znajdujący się w dolnej części okna głównego aplikacji.

    Zostanie otwarte okno Licencjonowanie.

  2. W oknie Licencjonowanie kliknij przycisk Aktywuj aplikację przy użyciu nowej licencji.

    Zostanie uruchomiony Kreator aktywacji aplikacji.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora aktywacji.
Przejdź do góry