Skanowanie napędów wymiennych po ich podłączeniu do komputera

Niektóre szkodliwe programy wykorzystują luki systemu operacyjnego do rozprzestrzeniania się poprzez sieci lokalne i nośniki wymienne. Kaspersky Endpoint Security umożliwia skanowanie nośników wymiennych podłączanych do komputera w poszukiwaniu wirusów i innych szkodliwych programów.

W celu skonfigurowania skanowania napędów wymiennych po ich podłączeniu:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W lewej części okna, w sekcji Zadania wybierz Skanowanie dysków wymiennych.

  Prawa część okna wyświetla ustawienia skanowania dysków wymiennych.

 3. Z listy rozwijalnej Akcja po podłączeniu dysku wymiennego wybierz żądaną akcję:
  • Nie skanuj
  • Skanowanie Szczegółowe

   W tym trybie Kaspersky Endpoint Security skanuje wszystkie pliki znajdujące się na nośniku wymiennym, w tym pliki zawierające obiekty złożone.

  • Szybkie skanowanie

   W tym trybie Kaspersky Endpoint Security skanuje tylko potencjalnie infekowalne pliki i nie rozpakowuje obiektów złożonych.

 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeżeli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security skanował tylko te dyski wymienne, których rozmiar nie przekracza określonej wartości, zaznacz pole Maksymalny rozmiar dysku wymiennego i w polu obok określ wartość (w megabajtach).
  • Jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security skanował wszystkie dyski wymienne, odznacz pole Maksymalny rozmiar dysku wymiennego.
 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security wyświetlał postęp skanowania dysków wymiennych w oddzielnym oknie, zaznacz pole Pokaż postęp skanowania.

   Wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security nie zatrzymywał zadania skanowania dysków wymiennych, zaznacz pole Blokuj zatrzymywanie zadania skanowania.
   • Jeśli chcesz włączyć możliwość zatrzymania zadania skanowania dysku wymiennego, odznacz pole Blokuj zatrzymywanie zadania skanowania.
  • Jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security uruchamiał skanowanie dysków wymiennych w tle, odznacz pole Pokaż postęp skanowania.
 6. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry