Przywracanie plików z Kopii zapasowej

Jeśli kilka plików o identycznych nazwach i różnej zawartości zostanie przeniesionych z tego samego folderu do folderu Kopii zapasowej, zostanie przywrócony tylko ten plik, który został ostatnio umieszczony w Kopii zapasowej.

W celu przywrócenia plików z Kopii zapasowej:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Kopia zapasowa.

  Zostanie otwarte okno Kopia zapasowa.

 2. Jeśli chcesz przywrócić wszystkie pliki z Kopii zapasowej, w oknie Kopia zapasowa, z menu kontekstowego dowolnego pliku wybierz Przywróć wszystkie.

  Kaspersky Endpoint Security przywróci wszystkie pliki z kopii zapasowych do ich oryginalnych folderów.

 3. W celu przywrócenia jednego lub kilku plików z Kopii zapasowej:
  1. Z tabeli dostępnej w oknie Kopia zapasowa wybierz jeden lub kilka plików Kopii zapasowej.

   Aby wybrać kilka plików Kopii zapasowej, kliknij dowolny plik prawym klawiszem myszy i z otwartego menu kontekstowego wybierz Wybierz wszystkie. Aby odznaczyć pliki, których nie chcesz skanować, kliknij je, trzymając wciśnięty klawisz CTRL.

  2. Przywróć pliki w jeden z następujących sposobów:
   • Kliknij przycisk Przywróć.
   • Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe, z którego wybierz Przywróć.

  Kaspersky Endpoint Security przywróci wszystkie pliki z wybranych kopii zapasowych do ich oryginalnych folderów.

Przejdź do góry