Włączanie i wyłączanie reguł strefy zaufanej dla aplikacji na liście zaufanych aplikacji

W celu włączenia lub wyłączenia działania reguł strefy zaufanej stosowanych do aplikacji z listy zaufanych aplikacji:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ustawienia główne wybierz Wykluczenia.

  W prawej części okna zostaną wyświetlone ustawienia wykluczeń.

 3. W sekcji Wykluczenia ze skanowania i aplikacje zaufane kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Strefa zaufana.

 4. W oknie Strefa zaufana przejdź na zakładkę Zaufane aplikacje.
 5. Z listy zaufanych aplikacji wybierz odpowiednią aplikację.
 6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby wykluczyć zaufaną aplikację ze skanowania wykonywanego przez Kaspersky Endpoint Securit, zaznacz pole obok jej nazwy.
  • Jeżeli chcesz, aby zaufana aplikacja była skanowana przez Kaspersky Endpoint Securit, usuń zaznaczenie z pola obok jej nazwy.
 7. Kliknij OK.
 8. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry