Dodawanie sieci Wi-Fi do listy zaufanych

Możesz zezwolić użytkownikom na łączenie się z sieciami Wi-Fi, które uważasz za bezpieczne, na przykład firmowa sieć Wi-Fi. W tym celu należy dodać sieć do listy zaufanych sieci Wi-Fi. Kontrola urządzeń zablokuje dostęp do wszystkich sieci Wi-Fi, za wyjątkiem tych określonych na liście zaufanych.

W celu dodania sieci Wi-Fi do listy zaufanych:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola zabezpieczeń wybierz Kontrola urządzeń.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola urządzeń.

 3. W prawej części okna wybierz zakładkę Typy urządzeń.

  Zakładka Typy urządzeń zawiera reguły dostępu dla wszystkich urządzeń uwzględnionych w klasyfikacji modułu Kontrola urządzeń.

 4. W kolumnie Dostęp, obok urządzenia Wi-Fi kliknij prawym klawiszem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe.
 5. Wybierz opcję Blokuj z wyjątkami.
 6. Na liście urządzeń wybierz Wi-Fi i kliknij Edytuj.

  Zostanie otwarte okno Zaufane sieci Wi-Fi.

 7. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Zaufana sieć Wi-Fi.

 8. W oknie Zaufana sieć Wi-Fi:
  • W polu Nazwa sieci określ nazwę sieci Wi-Fi, którą chcesz dodać do listy zaufanych.
  • Z listy rozwijalnej Typ autoryzacji wybierz typ autoryzacji używanej podczas nawiązywania połączenia z zaufaną siecią Wi-Fi.
  • Z listy rozwijalnej Typ szyfrowania wybierz rodzaj szyfrowania używanego podczas zabezpieczania ruchu zaufanej sieci Wi-Fi.
  • W polu Komentarz możesz określić dowolne informacje o dodawanej sieci Wi-Fi.

  Sieć Wi-Fi jest uznawana za zaufaną, jeśli jej ustawienia odpowiadają wszystkim ustawieniom określonym w regule.

 9. W oknie Zaufana sieć Wi-Fi kliknij OK.
 10. W oknie Zaufane sieci Wi-Fi kliknij OK.
Przejdź do góry