Tworzenie i korzystanie z pliku konfiguracyjnego

Plik konfiguracyjny z ustawieniami Kaspersky Endpoint Security umożliwia wykonanie następujących zadań:

W celu utworzenia pliku konfiguracyjnego:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ustawienia główne wybierz Zarządzanie ustawieniami.

  Prawa część okna wyświetla funkcje zarządzania ustawieniami.

 3. W sekcji Zarządzanie ustawieniami kliknij przycisk Zapisz.

  Zostanie otwarte standardowe okno Proszę wybrać plik konfiguracyjny z Microsoft Windows.

 4. Wskaż miejsce, w którym chcesz zapisać plik konfiguracyjny, i wprowadź nazwę pliku.

  Aby użyć pliku konfiguracyjnego dla lokalnej lub zdalnej instalacji Kaspersky Endpoint Security, należy wpisać nazwę install.cfg.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

W celu zaimportowania ustawień Kaspersky Endpoint Security z pliku konfiguracyjnego:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ustawienia główne wybierz Zarządzanie ustawieniami.

  Prawa część okna wyświetla funkcje zarządzania ustawieniami.

 3. W sekcji Zarządzanie ustawieniami kliknij przycisk Wczytaj.

  Zostanie otwarte standardowe okno Proszę wybrać plik konfiguracyjny z Microsoft Windows.

 4. Określ ścieżkę dostępu do pliku konfiguracyjnego.
 5. Kliknij przycisk Otwórz.

Wszystkie wartości ustawień Kaspersky Endpoint Security zostaną ustawione zgodnie z wybranym plikiem konfiguracyjnym.

Przejdź do góry