Włączanie i wyłączanie tworzenia plików zrzutów pamięci

W celu włączenia lub wyłączenia zapisywania plików zrzutów pamięci:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W lewej części okna, w sekcji Ustawienia główne wybierz Ustawienia aplikacji.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia aplikacji.

 3. W sekcji Informacje debugowania kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Informacje debugowania.

 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Zaznacz pole Włącz zapisywanie zrzutów pamięci, jeśli chcesz, żeby aplikacja zapisywała zrzuty pamięci aplikacji.
  • Odznacz pole Włącz zapisywanie zrzutów pamięci, jeśli nie chcesz, żeby aplikacja zapisywała zrzuty pamięci aplikacji.
 5. Kliknij przycisk OK w oknie Informacje debugowania.
 6. Aby zapisać zmiany, w oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Zapisz.
Przejdź do góry