Testowanie reguł Kontroli aplikacji przy użyciu Kaspersky Security Center

Aby upewnić się, że reguły Kontroli aplikacji nie będą blokowały aplikacji niezbędnych do pracy, po utworzeniu nowych reguł zalecane jest włączenie testowania reguł Kontroli aplikacji i sprawdzenie ich działania. Jeśli testowanie reguł Kontroli aplikacji jest włączone, Kaspersky Endpoint Security nie zablokuje aplikacji, których uruchamianie jest zabronione przez Kontrolę aplikacji, ale zamiast tego wyśle informacje o ich uruchomieniu do Serwera administracyjnego.

Analiza działania reguł Kontroli aplikacji obejmuje przejrzenie zdarzeń Kontroli aplikacji zgłoszonych do Kaspersky Security Center. Jeśli wyniki trybu testowego wykazały zdarzenia, w których nie zostały zablokowane uruchomienia wszystkich aplikacji wymaganych do pracy użytkownika komputera, oznacza to, że zostały utworzone poprawne reguły. W innej sytuacji zalecane jest zaktualizowanie ustawień utworzonych reguł, utworzenie dodatkowych reguł oraz usunięcie istniejących reguł.

Domyślnie, tryb blokowania działań Kontroli aplikacji jest włączony.

W celu włączenia testowania reguł Kontroli aplikacji lub wybrania akcji blokowania dla Kontroli aplikacji w Kaspersky Security Center:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia z drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder grupy administracyjnej, do której należą wybrane komputery klienckie.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz żądany profil i kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć właściwości profilu.
 5. W sekcji Kontrola zabezpieczeń wybierz Kontrola aplikacji.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola aplikacji.

 6. Z listy rozwijalnej Tryb kontroli wybierz jeden z następujących elementów:
  • Czarna lista, jeśli chcesz zezwolić na uruchamianie wszystkich aplikacji, za wyjątkiem aplikacji określonych w regułach blokujących.
  • Biała lista, jeśli chcesz zablokować uruchamianie wszystkich aplikacji, za wyjątkiem aplikacji określonych w regułach zezwalających.
 7. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli chcesz włączyć tryb testowy dla reguł Kontroli aplikacji, z listy rozwijalnej Przetestuj reguły wybierz opcję Powiadom.
  • Jeśli chcesz włączyć tryb blokowania dla reguł Kontroli aplikacji, z listy rozwijalnej Akcja wybierz opcję Zastosuj reguły.
 8. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry