Aktualizowanie przy użyciu narzędzia Kaspersky Update Utility

Aby oszczędzić ruch sieciowy, możesz skonfigurować aktualizacje baz danych i modułów aplikacji na komputerach sieci LAN organizacji z folderu współdzielonego przy użyciu Kaspersky Update Utility. W tym celu jeden z komputerów w sieci LAN organizacji musi odbierać pakiety aktualizacji z Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center lub z serwerów aktualizacji Kaspersky i kopiuje te pakiety aktualizacji do folderu współdzielonego przy użyciu narzędzia. Pozostałe komputery w sieci LAN organizacji będą mogły pobrać pakiety aktualizacji z tego folderu współdzielonego.

Konfigurowanie aktualizacji baz danych i modułów aplikacji z folderu współdzielonego obejmuje następujące kroki:

 1. Zainstaluj narzędzie Kaspersky Update Utility na jednym z komputerów w sieci LAN organizacji.
 2. Skonfiguruj kopiowanie pakietu aktualizacji do folderu współdzielonego w ustawieniach narzędzia Kaspersky Update Utility.
 3. Konfigurację aktualizacji baz danych i modułów aplikacji z określonego folderu współdzielonego do pozostałych komputerów w sieci LAN organizacji.

  KES11_Update_KUU

  Aktualizowanie przy użyciu narzędzia Kaspersky Update Utility

Możesz pobrać pakiet dystrybucyjny Kaspersky Update Utility ze strony internetowej pomocy technicznej Kaspersky. Po zainstalowaniu narzędzia, wybierz źródło uaktualnień (na przykład, repozytorium Serwera administracyjnego) i folder współdzielony, do którego narzędzie Kaspersky Update Utility skopiuje pakiety aktualizacji. Szczegółowe informacje na temat korzystania z narzędzia Kaspersky Update Utility znajdziesz w Bazie wiedzy Kaspersky.

W celu skonfigurowania aktualizacji z folderu współdzielonego:

 1. W oknie głównym Web Console wybierz UrządzeniaZadania.

  Zostanie otwarta lista zadań.

 2. Kliknij zadanie Aktualizacja dla Kaspersky Endpoint Security.

  Zostanie otwarte okno właściwości zadania.

  Zadanie Aktualizacja jest tworzone automatycznie przez Kreator wstępnej konfiguracji programu Kaspersky Security Center 11 Web Console. Aby utworzyć zadanie Aktualizacja, zainstaluj wtyczkę webową Kaspersky Endpoint Security for Windows podczas działania kreatora.

 3. Wybierz zakładkę Ustawienia aplikacjiTryb lokalny.
 4. Na liście źródeł uaktualnień kliknij przycisk Dodaj.
 5. W polu Źródło wprowadź ścieżkę dostępu do folderu współdzielonego.

  Adres źródłowy musi odpowiadać adresowi wskazanemu w ustawieniach Kaspersky Update Utility.

 6. Kliknij OK.
 7. Skonfiguruj priorytety źródeł uaktualnień, korzystając z przycisków W górę i W dół.
 8. Kliknij przycisk Zapisz.
Przejdź do góry