Używanie serwera proxy do aktualizacji

Konieczne może być określenie ustawień serwera proxy do pobrania aktualizacji baz danych i modułów aplikacji ze źródła uaktualnień. Jeśli istnieje kilka źródeł uaktualnień, ustawienia serwera proxy są stosowane do wszystkich źródeł. Jeśli serwer proxy nie jest potrzebny dla niektórych źródeł uaktualnień, możesz wyłączyć korzystanie z serwera proxy we właściwościach profilu. Kaspersky Endpoint Security będzie również korzystał z serwera proxy w celu uzyskania dostępu do sieci Kaspersky Security Network i serwerów aktywacji.

W celu skonfigurowania połączenia ze źródłami uaktualnień poprzez serwer proxy:

 1. W oknie głównym Web Console kliknij Przycisk_Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno właściwości Serwera administracyjnego.

 2. Przejdź do sekcji Ustawienia dostępu do internetu.
 3. Zaznacz pole Użyj serwera proxy.
 4. Skonfiguruj ustawienia połączenia z serwerem proxy: adres serwera proxy, port i ustawienia uwierzytelniania (nazwa użytkownika i hasło).
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

W celu wyłączenia korzystania z serwera proxy dla określonej grupy administracyjnej:

 1. W oknie głównym Web Console wybierz zakładkę UrządzeniaProfile i profile zasad.
 2. Kliknij nazwę profilu Kaspersky Endpoint Security dla komputerów, na których chcesz wyłączyć serwer proxy.

  Zostanie otwarte okno właściwości profilu.

 3. Wybierz zakładkę Ustawienia aplikacji.
 4. Przejdź do sekcji Ustawienia główneUstawienia sieciowe.
 5. W sekcji Ustawienia serwera proxy wybierz Nie używaj serwera proxy.
 6. Kliknij OK.
 7. Potwierdź swoje zmiany, klikając Zapisz.
Przejdź do góry