Aktualizowanie w trybie mobilnym

Tryb mobilny to tryb działania Kaspersky Endpoint Security, gdy komputer opuści sieć obwodową organizacji (komputer offline). Szczegółowe informacje na temat pracy z komputerami offline i użytkownikami mobilnymi można znaleźć w pomocy do Kaspersky Security Center.

Komputer offline poza siecią organizacji nie może nawiązać połączenia z Serwerem administracyjnym w celu zaktualizowania baz danych i modułów aplikacji. Domyślnie, tylko serwery aktualizacji Kaspersky są używane jako źródło uaktualnień do aktualizacji baz danych i modułów aplikacji w trybie mobilnym. Używanie serwera proxy do nawiązywania połączenia z internetem jest określane przez specjalny profil użytkownika mobilnego. Profil użytkownika mobilnego musi zostać utworzony oddzielnie. Jeśli program Kaspersky Endpoint Security zostanie przełączony do trybu mobilnego, zadanie aktualizacji będzie uruchamiane co dwie godziny.

W celu skonfigurowania ustawień aktualizacji dla trybu mobilnego:

 1. W oknie głównym Web Console wybierz UrządzeniaZadania.

  Zostanie otwarta lista zadań.

 2. Kliknij zadanie Aktualizacja dla Kaspersky Endpoint Security.

  Zostanie otwarte okno właściwości zadania.

  Zadanie Aktualizacja jest tworzone automatycznie przez Kreator wstępnej konfiguracji programu Kaspersky Security Center 11 Web Console. Aby utworzyć zadanie Aktualizacja, zainstaluj wtyczkę webową Kaspersky Endpoint Security for Windows podczas działania kreatora.

  Wybierz zakładkę Ustawienia aplikacjiTryb mobilny.

 3. Skonfiguruj źródła uaktualnień. Źródłami uaktualnień mogą być serwery aktualizacji Kaspersky, inne serwery FTP i HTTP, foldery lokalne lub foldery sieciowe.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

W wyniku tego działania, bazy danych i moduły aplikacji zostaną zaktualizowane na komputerach użytkownika, gdy przełączą się do trybu mobilnego.

Przejdź do góry