Aktualizowanie z repozytorium serwera

Aby oszczędzić ruch sieciowy, możesz skonfigurować aktualizacje baz danych i modułów aplikacji na komputerach sieci LAN organizacji z repozytorium serwera. W tym celu Kaspersky Security Center musi pobrać pakiet aktualizacyjny do repozytorium (serwer FTP lub HTTP, folder sieciowy lub lokalny) z serwerów aktualizacji Kaspersky. Pozostałe komputery w sieci LAN organizacji będą mogły pobierać pakiety aktualizacyjne z repozytorium serwera.

Konfigurowanie aktualizacji baz danych i modułów aplikacji z repozytorium serwera obejmuje następujące kroki:

 1. Konfigurację pobrania pakietu aktualizacji do repozytorium Serwera administracyjnego (zadanie Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego).
 2. Konfigurację aktualizacji baz danych i modułów aplikacji z określonego repozytorium serwera do pozostałych komputerów w sieci LAN organizacji (zadanie Aktualizacja).

  KES11_Update_KLStorage

  Aktualizowanie z repozytorium serwera

W celu skonfigurowania pobrania pakietu aktualizacji do repozytorium serwera:

 1. W oknie głównym Web Console wybierz UrządzeniaZadania.

  Zostanie otwarta lista zadań.

 2. Wybierz zadanie Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego.

  Zostanie otwarte okno właściwości zadania.

  Zadanie Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego jest tworzone automatycznie przez Kreator wstępnej konfiguracji Kaspersky Security Center 11 Web Console, a to zadanie może mieć tylko jedną instancję.

 3. Wybierz zakładkę Ustawienia aplikacji.
 4. W sekcji Inne ustawienia kliknij Konfiguruj.
 5. W polu Folder przechowywania aktualizacji określ adres serwera FTP lub HTTP, folderu sieciowego lub lokalnego, do którego Kaspersky Security Center skopiuje pakiet aktualizacji, pobrany z serwerów aktualizacji Kaspersky.

  Dla źródła uaktualnień używany jest następujący format ścieżki dostępu:

  • Dla serwera FTP lub HTTP wprowadź jego adres internetowy lub adres IP.

   Na przykład: http://dnl-01.geo.kaspersky.com/ lub 93.191.13.103.

   Dla serwera FTP możesz określić ustawienia autoryzacji w adresie internetowym, w następującym formacie: ftp://<nazwa użytkownika>:<hasło>@<węzeł>:<port>.

  • Dla folderu sieciowego lub lokalnego wprowadź pełną ścieżkę do folderu.

   Na przykład: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP11\Update distribution\.

 6. Kliknij OK.
 7. Potwierdź swoje zmiany, klikając Zapisz.

W celu skonfigurowania aktualizacji Kaspersky Endpoint Security z określonego repozytorium serwera:

 1. W oknie głównym Web Console wybierz UrządzeniaZadania.

  Zostanie otwarta lista zadań.

 2. Kliknij zadanie Aktualizacja dla Kaspersky Endpoint Security.

  Zostanie otwarte okno właściwości zadania.

  Zadanie Aktualizacja jest tworzone automatycznie przez Kreator wstępnej konfiguracji programu Kaspersky Security Center 11 Web Console. Aby utworzyć zadanie Aktualizacja, zainstaluj wtyczkę webową Kaspersky Endpoint Security for Windows podczas działania kreatora.

 3. Wybierz zakładkę Ustawienia aplikacjiTryb lokalny.
 4. Na liście źródeł uaktualnień kliknij przycisk Dodaj.
 5. W polu Źródło określ adres serwera FTP lub HTTP, folderu sieciowego lub lokalnego, do którego Kaspersky Security Center skopiuje pakiet aktualizacji, pobrany z serwerów Kaspersky.

  Adres źródła uaktualnień musi odpowiadać adresowi określonemu w polu Folder do przechowywania aktualizacji, gdy skonfigurowałeś pobieranie uaktualnień do repozytorium serwera (patrz powyższa instrukcja).

 6. W sekcji Stan wybierz Włączono.
 7. Kliknij OK.
 8. Skonfiguruj priorytety źródeł uaktualnień, korzystając z przycisków W górę i W dół.
 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli aktualizacja nie może zostać wykonana z pierwszego źródła uaktualnień, Kaspersky Endpoint Security automatycznie przełączy się do kolejnego źródła.

Przejdź do góry