Skanowanie w tle

Skanowanie w tle to tryb skanowania programu Kaspersky Endpoint Security, który nie wyświetla powiadomień. Skanowanie w tle wymaga mniej zasobów komputera niż inne typy skanowań (takie jak pełne skanowanie). W tym trybie Kaspersky Endpoint Security skanuje obiekty startowe, pamięć jądra i partycje systemowe. Skanowanie w tle jest uruchamiane w następujących przypadkach:

Skanowanie w tle, gdy komputer jest w stanie bezczynności, zostaje przerwane, gdy którykolwiek z poniższych warunków jest prawdziwy:

Jeśli uruchamiasz zadanie skanowania w tle, Kaspersky Endpoint Security nie skanuje plików, których zawartość znajduje się w magazynie w chmurze OneDrive.

W celu włączenia skanowania w tle komputera:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
  2. W lewej części okna, w sekcji Zadania wybierz Skanowanie w tle.

    Ustawienia skanowania w tle są wyświetlone w prawej części okna.

  3. Zaznacz pole Skanuj, kiedy komputer jest w stanie bezczynności.
  4. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry