Kompatybilność z innymi aplikacjami firmy Kaspersky

Przed instalacją Kaspersky Endpoint Security sprawdzi komputer na obecność aplikacji firmy Kaspersky.

Program Kaspersky Endpoint Security jest niekompatybilny z następującymi aplikacjami firmy Kaspersky:

Jeśli aplikacje firmy Kaspersky z tej listy są zainstalowane na komputerze, Kaspersky Endpoint Security usunie te aplikacje. Przed kontynuowaniem instalacji Kaspersky Endpoint Security należy zaczekać na zakończenie tego procesu.

Przejdź do góry