Wycofanie ostatniej aktualizacji

Opcja cofnięcia do poprzedniej wersji baz danych i modułów staje się dostępna po pierwszej aktualizacji baz danych i modułów aplikacji.

Przy każdym uruchomieniu procesu aktualizacji program Kaspersky Endpoint Security tworzy kopię zapasową bieżących baz danych i modułów aplikacji. Umożliwi to w razie czego cofnięcie baz danych i modułów aplikacji do ich poprzedniej wersji. Funkcja cofania ostatniej aktualizacji jest przydatna w sytuacji, gdy, na przykład, nowa wersja baz danych zawiera nieprawidłową sygnaturę powodującą blokowanie bezpiecznej aplikacji.

W celu wycofania ostatniej aktualizacji:

 1. Kliknij przycisk Zadania znajdujący się w dolnej części okna głównego aplikacji.

  Zostanie otwarte okno Zadania.

 2. Kliknij sekcję z nazwą zadania wycofywania aktualizacji.

  Wybrana sekcja zostanie rozwinięta.

 3. Kliknij przycisk Uruchom.

  Spowoduje to uruchomienie zadania wycofywania aktualizacji.

  Stan postępu zadania, który jest wyświetlany pod nazwą zadania wycofywania aktualizacji, zmieni się na Uruchomione.

Aby uruchomić lub zatrzymać zadanie, gdy wyświetlany jest uproszczony interfejs aplikacji:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji znajdującą się w obszarze powiadomień paska zadań.
 2. W menu kontekstowym, z listy rozwijalnej Zadania:
  • wybierz nieuruchomione zadanie wycofywania aktualizacji, żeby je uruchomić
  • wybierz uruchomione zadanie wycofywania aktualizacji, żeby je zatrzymać
  • wybierz wstrzymane zadanie wycofywania aktualizacji, żeby je wznowić lub uruchomić ponownie

Przejdź do góry