Działania podejmowane na zaufanych urządzeniach

Zaufane urządzenia są urządzeniami, do których użytkownicy, określeni w ustawieniach zaufanego urządzenia, mają przez cały czas pełne prawa dostępu.

Podczas pracy z zaufanymi urządzeniami można:

Jeżeli dodałeś urządzenie do listy zaufanych i utworzyłeś dla tego typu urządzenia regułę dostępu, która blokuje lub zezwala na dostęp, program Kaspersky Endpoint Security będzie decydował, czy nadać prawo dostępu do urządzenia w oparciu o jego obecność na liście zaufanych urządzeń. Obecność na liście zaufanych urządzeń ma wyższy priorytet niż reguła dostępu.

W tej sekcji:

Dodawanie urządzenia do listy Zaufane z poziomu interfejsu aplikacji

Dodawanie urządzeń do listy Zaufane na podstawie modelu lub numeru ID urządzenia

Dodawanie urządzeń do listy Zaufane w oparciu o maskę numeru ID urządzenia

Konfigurowanie dostępu użytkownika do zaufanego urządzenia

Usuwanie urządzenia z listy zaufanych urządzeń

Importowanie listy zaufanych urządzeń

Eksportowanie listy zaufanych urządzeń

Przejdź do góry