Tworzenie zaszyfrowanych pakietów

Podczas dodawania pliku do zaszyfrowanego pakietu, którego zawartość znajduje się w magazynie w chmurze OneDrive, Kaspersky Endpoint Security pobierze zawartość pliku i przeprowadzi szyfrowanie.

Podczas tworzenia zaszyfrowanego pakietu Kaspersky Endpoint Security nie przeprowadza kompresji plików.

W celu utworzenia zaszyfrowanego pakietu:

 1. Na komputerze z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security i włączoną funkcją szyfrowania użyj dowolnego menedżera plików, aby wybrać pliki i/lub foldery, które chcesz dodać do zaszyfrowanego pakietu. Kliknij je prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia ich menu kontekstowego.
 2. Z otwartego menu kontekstowego wybierz Nowy pakiet zaszyfrowany.

  Zostanie otwarte standardowe okno Określ ścieżkę do zapisu zaszyfrowanego pakietu w Microsoft Windows.

 3. W standardowym oknie Określ ścieżkę do zapisu zaszyfrowanego pakietu w Microsoft Windows wybierz miejsce zapisu szyfrowanego pakietu na dysku wymiennym. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zostanie otwarte okno Nowy pakiet zaszyfrowany.

 4. W oknie Nowy pakiet zaszyfrowany wprowadź i potwierdź hasło.
 5. Kliknij przycisk Utwórz.

  Zostanie uruchomiony proces tworzenia zaszyfrowanego pakietu. Po zakończeniu procesu, w wybranym folderze docelowym na nośniku wymiennym zostanie utworzony samorozpakowujący się, chroniony hasłem zaszyfrowany pakiet.

Jeśli anulujesz tworzenie zaszyfrowanego pakietu, Kaspersky Endpoint Security wykona następujące działania:

 1. Zakończy procesy kopiowania plików do pakietu oraz zakończy wszystkie trwające operacje mające na celu zaszyfrowanie pakietu.
 2. Usunie wszystkie pliki tymczasowe, które zostały utworzone w procesie tworzenia i szyfrowania pakietu, a także sam plik szyfrowanego pakietu.
 3. Powiadomi użytkownika o wymuszonym zakończeniu procesu tworzenia szyfrowanego pakietu.
Przejdź do góry