Używanie hasła tymczasowego do nadawania uprawnień

Hasło tymczasowe może zostać użyte do nadania tymczasowego dostępu do Kaspersky Endpoint Security dla pojedynczego komputera poza siecią firmową. Jest to konieczne do zezwolenia użytkownikowi na wykonanie zablokowanego działania bez uzyskania danych uwierzytelniających konta KLAdmin. Aby użyć hasła tymczasowego, komputer musi zostać dodany do Kaspersky Security Center.

W celu zezwolenia użytkownikowi na wykonanie zablokowanego działania, korzystając z hasła tymczasowego:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia z drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder grupy administracyjnej, do której należą wybrane komputery klienckie.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Urządzenia.
 4. Kliknij dwukrotnie komputer, aby otworzyć okno właściwości komputera.
 5. W oknie ustawień komputera wybierz sekcję Aplikacje.
 6. Na liście aplikacji Kaspersky zainstalowanych na komputerze wybierz Kaspersky Endpoint Security for Windows i kliknij ją dwukrotnie, aby otworzyć właściwości aplikacji.
 7. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia główne, a następnie Interfejs.
 8. W sekcji Ochrona hasłem kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Ochrona hasłem.

 9. W sekcji Hasło tymczasowe kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Utwórz hasło tymczasowe.

 10. W polu Data wygaśnięcia określ datę wygaśnięcia hasła tymczasowego.
 11. W tabeli Zakres hasła tymczasowego zaznacz pola obok działań, które będą dostępne dla użytkownika po wprowadzeniu hasła tymczasowego.
 12. Kliknij przycisk Utwórz.

  Zostanie otwarte okno zawierające hasło tymczasowe (patrz rysunek poniżej).

 13. Skopiuj hasło i dostarcz je użytkownikowi.

  KES11_Pass_Protect_Temp_code

  Hasło tymczasowe

Przejdź do góry