Włączanie i wyłączanie Autoochrony

Domyślnie Autoochrona programu Kaspersky Endpoint Security jest włączona.

W celu włączenia lub wyłączenia Autoochrony:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia główneUstawienia aplikacji.
  3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Aby włączyć mechanizm autoochrony, zaznacz pole Włącz autoochronę.
    • Aby wyłączyć mechanizm autoochrony, usuń zaznaczenie z pola Włącz autoochronę.
  4. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry