Modyfikowanie komunikatów pomocy Agenta Autoryzacji

Przed zmodyfikowaniem komunikatów pomocy Agenta Autoryzacji należy przejrzeć listę znaków obsługiwanych w środowisku wykonawczym przed uruchomieniem systemu (patrz poniżej).

W celu zmodyfikowania komunikaty pomocy Agenta Autoryzacji:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia z drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder grupy administracyjnej, do której należą wybrane komputery klienckie.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz żądany profil i kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć właściwości profilu.
 5. W oknie zasady wybierz Szyfrowanie danychOgólne ustawienia szyfrowania.
 6. W sekcji Szablony kliknij przycisk Pomoc.

  Zostanie otwarte okno Komunikaty pomocy Agenta Autoryzacji.

 7. Wykonaj następujące czynności:
  • Wybierz zakładkę Autoryzacja, aby zmodyfikować treść wiadomości pomocy wyświetlanej w oknie Agenta autoryzacji podczas wprowadzania danych uwierzytelniających konta.
  • Wybierz zakładkę Zmiana hasła, aby zmodyfikować treść wiadomości pomocy wyświetlanej w oknie Agenta autoryzacji, gdy zmieniane jest hasło do konta Agenta autoryzacji.
  • Wybierz zakładkę Przywracanie hasła, aby zmodyfikować treść wiadomości pomocy wyświetlanej w oknie Agenta autoryzacji, gdy odzyskiwane jest hasło do konta Agenta autoryzacji.
 8. Zmodyfikuj treść pomocy.

  Jeśli chcesz przywrócić oryginalny tekst, kliknij przycisk Domyślny.

  Wprowadzana treść pomocy powinna zawierać 16 linijek lub mniej. Maksymalna długość wiersza to 64 znaki.

 9. Zapisz swoje zmiany.

Ograniczona obsługa znaków w wiadomościach pomocy Agenta autoryzacji

W środowisku wykonawczym przed uruchomieniem systemu obsługiwane są następujące znaki Unicode:

Znaki, które nie zostały wymienione na liście, nie są obsługiwane w środowisku wykonawczym przed uruchomieniem systemu. Nie jest zalecane używanie tych znaków w wiadomościach pomocy Agenta autoryzacji.

Przejdź do góry