Deszyfrowanie dysków twardych

Dyski twarde można odszyfrować nawet wtedy, gdy nie ma aktywnej licencji zezwalającej na szyfrowanie danych.

W celu odszyfrowania dysków twardych:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia z drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder grupy administracyjnej, do której należą wybrane komputery klienckie.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz żądany profil i kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć właściwości profilu.
 5. W oknie zasad wybierz Szyfrowanie danychSzyfrowanie całego dysku.
 6. Z listy rozwijalnej Technologia szyfrowania wybierz technologię, za pomocą której zostały zaszyfrowane dyski twarde.
 7. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Z listy rozwijalnej Tryb szyfrowania wybierz opcję Odszyfruj wszystkie dyski twarde, jeśli chcesz odszyfrować wszystkie zaszyfrowane dyski twarde.
  • Dodaj zaszyfrowane dyski twarde, które chcesz odszyfrować, do tabeli Nie szyfruj następujących dysków twardych.

   Ta opcja jest dostępna tylko dla technologii Kaspersky Disk Encryption.

 8. Zapisz swoje zmiany.

Jeśli podczas deszyfrowania dysków twardych, zaszyfrowanych za pomocą technologii Kaspersky Disk Encryption, użytkownik zamknie lub uruchomi ponownie komputer, Agent autoryzacji załaduje się przed kolejnym uruchomieniem systemu operacyjnego. Kaspersky Endpoint Security wznawia deszyfrowanie dysku twardego po pomyślnej autoryzacji w Agencie autoryzacji i uruchomieniu systemu operacyjnego.

Jeśli podczas deszyfrowania dysków twardych, zaszyfrowanych za pomocą technologii Kaspersky Disk Encryption, system operacyjny przełączy się w tryb hibernacji, Agent autoryzacji załaduje się po wyjściu systemu operacyjnego z trybu hibernacji. Kaspersky Endpoint Security wznawia deszyfrowanie dysku twardego po pomyślnej autoryzacji w Agencie autoryzacji i uruchomieniu systemu operacyjnego. Po odszyfrowaniu dysku twardego, tryb hibernacji jest niedostępny, aż do pierwszego ponownego uruchomienia systemu operacyjnego.

Jeśli podczas deszyfrowania dysku twardego system operacyjny przejdzie w tryb uśpienia, Kaspersky Endpoint Security wznowi deszyfrowanie dysku twardego po wyjściu systemu operacyjnego z trybu uśpienia, bez wczytywania Agenta autoryzacji.

Przejdź do góry