Tworzenie listy dysków twardych wykluczonych z szyfrowania

Listę wykluczeń z szyfrowania można utworzyć tylko dla technologii Kaspersky Disk Encryption.

W celu utworzenia listy dysków twardych wykluczonych z szyfrowania:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia z drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder grupy administracyjnej, do której należą wybrane komputery klienckie.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz żądany profil i kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć właściwości profilu.
 5. W oknie zasad wybierz Szyfrowanie danychSzyfrowanie całego dysku.
 6. Z listy rozwijalnej Technologia szyfrowania wybierz opcję Kaspersky Disk Encryption.

  Wpisy odpowiadające dyskom twardym wykluczonym z szyfrowania pojawią się w tabeli Nie szyfruj następujących dysków twardych. Ta tabela jest pusta, jeśli wcześniej nie utworzyłeś listy dysków twardych wykluczonych z szyfrowania.

 7. W celu dodania dysków twardych do listy dysków twardych wykluczonych z szyfrowania:
  1. Kliknij przycisk Dodaj.

   Zostanie otwarte okno Dodaj urządzenia z listy Kaspersky Security Center.

  2. W oknie Dodaj urządzenia z listy Kaspersky Security Center określ wartości następujących parametrów: Nazwa, Komputer, Typ dysku i Kaspersky Disk Encryption.
  3. Kliknij przycisk Odśwież.
  4. W kolumnie Nazwa zaznacz pola obok dysków twardych, które chcesz dodać do listy dysków twardych wykluczonych z szyfrowania.
  5. Kliknij OK.

  Wybrane dyski twarde pojawią się w tabeli Nie szyfruj następujących dysków twardych.

 8. Jeśli chcesz usunąć dyski twarde z tabeli wykluczeń, zaznacz jeden lub kilka wierszy w tabeli Nie szyfruj następujących dysków twardych, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  W przypadku, gdy chcesz wybrać kilka elementów, zaznacz je, trzymając wciśnięty klawisz CTRL.

 9. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry