Włączanie i wyłączanie korzystania z Kaspersky Security Network

W celu włączenia lub wyłączenia korzystania z Kaspersky Security Network:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Zaawansowana ochrona przed zagrożeniamiKaspersky Security Network.
  3. Zaznacz pole Kaspersky Security Network, jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security korzystał z informacji o reputacji plików, zasobów internetowych i aplikacji, otrzymywanych z baz danych Kaspersky Security Network.

    Kaspersky Endpoint Security wyświetli Oświadczenie Kaspersky Security Network. Przeczytaj i zaakceptuj warunki Oświadczenia Kaspersky Security Network (KSN), jeśli wyrażasz na nie zgodę.

    Domyślnie, Kaspersky Endpoint Security używa Rozszerzonego trybu KSN. Rozszerzony tryb KSN to tryb, w którym Kaspersky Endpoint Security wysyła dodatkowe dane do Kaspersky.

  4. Jeśli to konieczne, odznacz pole Włącz rozszerzony tryb KSN.
  5. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry