Nowości

Program Kaspersky Endpoint Security 11.4.0 for Windows oferuje następujące funkcje i ulepszenia:

  1. Nowy projekt ikony aplikacji w obszarze powiadomień paska zadań. Nowa ikona jest teraz wyświetlana zamiast starej ikony icon_tray_on_old. Jeśli użytkownik jest zobowiązany do wykonania czynności (na przykład, uruchomienia ponownie komputera po aktualizacji aplikacji), ikona zmieni się na . Jeśli składniki ochrony aplikacji są wyłączone lub działają nieprawidłowo, ikona zmieni się na lub icon_tray_critical. Po najechaniu kursorem na ikonę, Kaspersky Endpoint Security wyświetli opis problemu w ochronie komputera.
  2. Kaspersky Endpoint Agent, który jest zawarty w pakiecie dystrybucyjnym, został zaktualizowany do wersji 3.9. Kaspersky Endpoint Agent 3.9 obsługuje integrację z nowymi rozwiązaniami Kaspersky. Więcej informacji na temat integracji z rozwiązaniami Kaspersky można znaleźć w pomocy do Kaspersky Endpoint Agent.
  3. Dodano stan Nie jest obsługiwany przez licencję dla komponentów Kaspersky Endpoint Security. Możesz wyświetlić stan komponentów, klikając przycisk Składniki ochrony w oknie głównym aplikacji.
  4. Nowe zdarzenia z Ochrony przed exploitami zostały dodane do raportów.
  5. Sterowniki technologii szyfrowania Kaspersky Disk Encryption są teraz automatycznie dodawane do środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE) po uruchomieniu szyfrowania dysku. Poprzednia wersja Kaspersky Endpoint Security dodawała sterowniki podczas instalowania aplikacji. Dodawanie sterowników do WinRE może udoskonalić stabilność aplikacji podczas odzyskiwania systemu operacyjnego na komputerach chronionych przez technologię Kaspersky Disk Encryption.

Komponent Endpoint Sensor został usunięty z Kaspersky Endpoint Security. Nadal możesz skonfigurować ustawienia Endpoint Sensor w zasadzie, pod warunkiem, że na komputerze jest zainstalowany Kaspersky Endpoint Security w wersji od 11.0.0 do 11.3.0.

Przejdź do góry