Informacje o Umowie licencyjnej

Umowa licencyjna to wiążąca umowa prawna zawierana pomiędzy Tobą a firmą AO Kaspersky Lab, która określa zasady korzystania z zakupionej aplikacji.

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy dokładnie przeczytać Umowę licencyjną.

Warunki Umowy licencyjnej możesz sprawdzić:

Potwierdzenie akceptacji treści Umowy licencyjnej podczas instalacji aplikacji jest równoznaczne z akceptacją warunków tejże umowy. Jeśli nie akceptujesz warunków Umowy licencyjnej, musisz przerwać instalację.

Przejdź do góry