Przywracanie dostępu do dysku chronionego przez technologię Kaspersky Disk Encryption

Jeśli użytkownik zapomniał hasła dostępu do dysku twardego chronionego przez technologię Kaspersky Disk Encryption, musisz rozpocząć procedurę odzyskiwania (Żądanie-Odpowiedź).

Przywracanie dostępu do systemowego dysku twardego

Przywrócenie dostępu do systemowego dysku twardego chronionego technologią Kaspersky Disk Encryption składa się z następujących kroków:

  1. Użytkownik zgłasza blokady administratorowi (patrz rysunek poniżej).
  2. Administrator wprowadza sekcje zgłoszeń do Kaspersky Security Center, odbiera sekcje odpowiedzi i zgłasza sekcje odpowiedzi użytkownikowi.
  3. Użytkownik wprowadza sekcje odpowiedzi w interfejsie Agenta autoryzacji i uzyskuje dostęp do dysku twardego.

    Przywracanie dostępu do systemowego dysku twardego chronionego przez technologię Kaspersky Disk Encryption

Aby rozpocząć procedurę odzyskiwania, użytkownik musi kliknąć przycisk Nie pamiętam hasła w interfejsie Agenta autoryzacji.

Jak uzyskać sekcje odpowiedzi dla systemowego dysku twardego chronionego przez technologię Kaspersky Disk Encryption w Konsoli administracyjnej (MMC)

Jak uzyskać sekcje odpowiedzi dla systemowego dysku twardego chronionego przez technologię Kaspersky Disk Encryption w konsoli Web Console?

Po zakończeniu procedury odzyskiwania Agent autoryzacji poprosi użytkownika o zmianę hasła.

Przywracanie dostępu do niesystemowego dysku twardego

Przywrócenie dostępu do niesystemowego dysku twardego chronionego technologią Kaspersky Disk Encryption składa się z następujących kroków:

  1. Użytkownik wyśle plik zawierający żądanie dostępu do administratora.
  2. Administrator dodaje plik żądania dostępu do Kaspersky Security Center, tworzy plik klucza dostępu i wysyła ten plik do użytkownika.
  3. Użytkownik dodaje plik klucza dostępu do Kaspersky Endpoint Security i uzyskuje dostęp do dysku twardego.

Aby rozpocząć procedurę odzyskiwania, użytkownik musi spróbować uzyskać dostęp do dysku twardego. W rezultacie Kaspersky Endpoint Security utworzy plik dostępu do żądania (plik z rozszerzeniem KESDC), który użytkownik musi wysłać administratorowi, na przykład, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jak uzyskać plik klucza dostępu do zaszyfrowanego niesystemowego dysku twardego w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak uzyskać zaszyfrowany niesystemowy plik klucza dostępu do dysku twardego w konsoli Web Console?

Przejdź do góry