Czyszczenie raportów

W celu usunięcia informacji z raportów:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia główneRaporty i pliki danych.
 3. W prawej części okna, w sekcji Raporty kliknij przycisk Usuń raporty.

  Zostanie otwarte okno Usuń raporty.

 4. Zaznacz pola obok raportów, z których chcesz usunąć informacje:
  • Wszystkie raporty.
  • Raport dotyczący składników ochrony. Zawiera informacje o działaniu następujących modułów Kaspersky Endpoint Security:
   • Wykrywanie zachowania.
   • Ochrona przed exploitami.
   • Ochrona przed włamaniami.
   • Ochrona plików.
   • Ochrona WWW.
   • Ochrona poczty.
   • Ochrona sieci.
   • Ochrona przed atakami BadUSB.
   • Dostawca zabezpieczeń AMSI.
  • Raport modułów kontroli. Zawiera informacje o działaniu następujących modułów Kaspersky Endpoint Security:
   • Kontrola aplikacji.
   • Kontrola urządzeń.
   • Kontrola sieci.
   • Adaptacyjna kontrola anomalii.
  • Raport z szyfrowania danych. Zawiera informacje o zakończonych zadaniach szyfrowania danych.
  • Raport zadań skanowania. Zawiera informacje o następujących zakończonych zadaniach skanowania:
   • Pełne skanowanie.
   • Skanowanie obszarów krytycznych.
   • Skanowanie obiektów.

   Informacje o zakończeniu zadania Sprawdzanie integralności są usuwane tylko wtedy, gdy pole Wszystkie raporty jest zaznaczone.

  • Raport zadania aktualizacji. Zawiera informacje o zakończonych zadaniach aktualizacji:
  • Raport Zapory sieciowej. Zawiera informacje o działaniu Zapory sieciowej.
  • Raport ze składnika Endpoint Sensor. Zawiera informacje o działaniu komponentu Endpoint Sensor.
 5. Kliknij OK.

   

Przejdź do góry