Przywracanie plików z Kopii zapasowej

Jeżeli w pliku zostanie wykryty szkodliwy kod, Kaspersky Endpoint Security zablokuje plik, przypisze do niego stan Zainfekowany, umieści jego kopię w folderze Kopii zapasowej i spróbuje go wyleczyć. Po pomyślnym wyleczeniu, stan kopii zapasowej pliku zmieni się na Wyleczony. Plik stanie się dostępny w oryginalnym folderze. Jeśli plik nie może zostać wyleczony, Kaspersky Endpoint Security usunie go z jego oryginalnego folderu. Możliwe jest przywrócenie pliku z jego kopii zapasowej do jego oryginalnego folderu.

Pliki ze stanem Zostanie wyleczony po ponownym uruchomieniu komputera nie mogą zostać przywrócone. Uruchom ponownie komputer, a stan pliku zmieni się na Wyleczony lub Usunięty. Możliwe jest także przywrócenie pliku z jego kopii zapasowej do jego oryginalnego folderu.

Po wykryciu szkodliwego kodu w pliku aplikacji ze Sklepu Windows, Kaspersky Endpoint Security natychmiast usunie plik bez przenoszenia jego kopii do Kopii zapasowej. Możesz przywrócić integralność aplikacji ze Sklepu Windows, korzystając z odpowiednich narzędzi systemu operacyjnego Microsoft Windows 8 (zobacz pliki pomocy dla Microsoft Windows 8, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przywracania aplikacji ze Sklepu Windows).

Zestaw kopii zapasowych plików jest przedstawiony w postaci tabeli. Dla kopii zapasowej pliku wyświetlana jest ścieżka dostępu do oryginalnego folderu pliku. Ścieżka do oryginalnego folderu pliku może zawierać dane osobowe.

Możesz skopiować informacje o wybranych plikach Kopii zapasowej do schowka. Aby wybrać kilka plików Kopii zapasowej, kliknij dowolny plik prawym klawiszem myszy i z otwartego menu kontekstowego wybierz Wybierz wszystkie. Aby odznaczyć pliki, których nie chcesz skanować, kliknij je, trzymając wciśnięty klawisz CTRL.

Jeśli kilka plików o identycznych nazwach i różnej zawartości zostanie przeniesionych z tego samego folderu do folderu Kopii zapasowej, zostanie przywrócony tylko ten plik, który został ostatnio umieszczony w Kopii zapasowej.

W celu przywrócenia plików z Kopii zapasowej:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Kopia zapasowa.

  Zostanie otwarte okno Kopia zapasowa.

 2. Jeśli chcesz przywrócić wszystkie pliki z Kopii zapasowej, w oknie Kopia zapasowa, z menu kontekstowego dowolnego pliku wybierz Przywróć wszystkie.

  Kaspersky Endpoint Security przywróci wszystkie pliki z kopii zapasowych do ich oryginalnych folderów.

 3. W celu przywrócenia jednego lub kilku plików z Kopii zapasowej:
  1. Z tabeli dostępnej w oknie Kopia zapasowa wybierz jeden lub kilka plików Kopii zapasowej.

   Aby wybrać kilka plików Kopii zapasowej, kliknij dowolny plik prawym klawiszem myszy i z otwartego menu kontekstowego wybierz Wybierz wszystkie. Aby odznaczyć pliki, których nie chcesz skanować, kliknij je, trzymając wciśnięty klawisz CTRL.

  2. Przywróć pliki w jeden z następujących sposobów:
   • Kliknij przycisk Przywróć.
   • Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe, z którego wybierz Przywróć.

  Kaspersky Endpoint Security przywróci wszystkie pliki z wybranych kopii zapasowych do ich oryginalnych folderów.

Przejdź do góry