Włączanie i wyłączanie modułu Ochrona poczty

Domyślnie moduł Ochrona poczty jest włączony i działa w trybie zalecanym przez ekspertów z Kaspersky.

W celu włączenia lub wyłączenia komponentu Ochrona poczty:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Podstawowa ochrona przed zagrożeniamiOchrona poczty.
  3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Jeżeli chcesz włączyć Ochronę poczty, zaznacz pole Ochrona poczty.
    • Jeżeli chcesz wyłączyć Ochronę poczty, usuń zaznaczenie z pola Ochrona poczty.
  4. Zapisz swoje zmiany.

     

Przejdź do góry