Filtrowanie załączników w wiadomościach e-mail

Funkcjonalność filtrowania załączników nie jest stosowana do wychodzących wiadomości e-mail.

Szkodliwe aplikacje mogą być rozpowszechniane w postaci załączników w wiadomościach e-mail. Możesz skonfigurować filtrowanie w oparciu o typ załączników wiadomości, aby automatycznie usuwano lub zmieniano nazwy plików określonych typów. Poprzez zmianę nazwy załącznika określonego typu, Kaspersky Endpoint Security może ochronić Twój komputer przed automatycznym wykonaniem szkodliwej aplikacji.

W celu skonfigurowania filtrowania załączników:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Podstawowa ochrona przed zagrożeniamiOchrona poczty.
 3. W sekcji Poziom ochrony kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Ochrona poczty.

 4. W oknie Ochrona poczty przejdź na zakładkę Filtr załączników.
 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeżeli nie chcesz, aby Ochrona poczty filtrowała załączniki w wiadomościach, zaznacz opcję Wyłącz filtrowanie.
  • Jeżeli chcesz, aby Ochrona poczty zmieniała nazwy załączników określonych typów, zaznacz opcję Zmień nazwy załączników określonych typów.
  • Jeżeli chcesz, aby Ochrona poczty usuwała załączniki określonych typów, zaznacz opcję Usuń załączniki określonych typów.
 6. Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś opcję Zmień nazwy załączników określonych typów lub opcję Usuń załączniki określonych typów, zaznacz pola obok odpowiednich typów plików.
 7. Zapisz swoje zmiany.

   

Przejdź do góry