Wybieranie poziomu śledzenia Agenta autoryzacji

Aplikacja zapisuje w pliku śledzenia informacje serwisowe o działaniu Agenta autoryzacji oraz informacje o działaniach użytkownika dotyczących Agenta autoryzacji.

W celu wybrania poziomu śledzenia Agenta autoryzacji:

 1. Jak tylko uruchomi się komputer z zaszyfrowanymi dyskami twardymi, wciśnij klawisz F3, aby wywołać okno konfiguracji ustawień Agenta autoryzacji.
 2. W oknie ustawień Agenta autoryzacji wybierz poziom śledzenia:
  • Wyłącz rejestrowanie debugowania (domyślny). Jeśli ta opcja jest zaznaczona, aplikacja nie rejestruje informacji o zdarzeniach Agenta autoryzacji w pliku śledzenia.
  • Włącz rejestrowanie debugowania. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, aplikacja rejestruje w pliku śledzenia informacje dotyczące działania Agenta autoryzacji oraz działań użytkownika wykonywanych na Agencie autoryzacji.
  • Włącz rejestrowanie w trybie informacji pełnej. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, aplikacja rejestruje w pliku śledzenia szczegółowe informacje dotyczące działania Agenta autoryzacji oraz działań użytkownika wykonywanych na Agencie autoryzacji.

   Poziom szczegółowości wpisów w tej opcji jest wyższy niż w opcji Włącz rejestrowanie debugowania. Wysoki poziom szczegółowości wpisów może spowalniać uruchamianie Agenta autoryzacji i systemu operacyjnego.

  • Włącz rejestrowanie debugowania i wybierz port szeregowy. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, aplikacja rejestruje w pliku śledzenia informacje dotyczące działania Agenta autoryzacji oraz działań użytkownika wykonywanych na Agencie autoryzacji i przesyła je poprzez port COM.

   Jeśli komputer z zaszyfrowanymi dyskami twardymi jest podłączony do innego komputera poprzez port COM, zdarzenia Agenta autoryzacji mogą zostać sprawdzone z tego innego komputera.

  • Włącz rejestrowanie debugowania w trybie informacji pełnej i wybierz port szeregowy. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, aplikacja rejestruje w pliku śledzenia szczegółowe informacje dotyczące działania Agenta autoryzacji oraz działań użytkownika wykonywanych na Agencie autoryzacji i przesyła je poprzez port COM.

   Poziom szczegółowości wpisów w tej opcji jest wyższy niż w opcji Włącz rejestrowanie debugowania i wybierz port szeregowy. Wysoki poziom szczegółowości wpisów może spowalniać uruchamianie Agenta autoryzacji i systemu operacyjnego.

Dane są zapisywane w pliku śledzenia Agenta autoryzacji, jeśli na komputerze lub podczas szyfrowania całego dysku znajdują się zaszyfrowane dyski twarde.

W przeciwieństwie do innych plików śledzenia aplikacji, plik śledzenia Agenta autoryzacji nie jest wysyłany na serwer Kaspersky. Jeśli jest to konieczne, możesz ręcznie wysłać plik śledzenia Agenta autoryzacji do Kaspersky w celu przeprowadzenia jego analizy.

Przejdź do góry