Skanowanie plików złożonych załączonych do wiadomości e-mail

Możesz włączyć lub wyłączyć skanowanie załączników w wiadomościach, ograniczyć maksymalny rozmiar skanowanych załączników, a także ograniczyć maksymalny czas skanowania załączników.

W celu skanowania plików złożonych załączonych do wiadomości e-mail:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Podstawowa ochrona przed zagrożeniamiOchrona poczty.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Ochrona poczty.

 4. Przejdź na zakładkę Główne.
 5. W sekcji Skanowanie plików złożonych wykonaj następujące czynności:
  • Jeśli chcesz, aby Ochrona poczty pomijała archiwa załączone do wiadomości pocztowych, usuń zaznaczenie z pola Skanuj załączone archiwa.
  • Jeśli chcesz, aby Ochrona poczty pomijała pliki formatów pakietu Office załączone do wiadomości pocztowych, usuń zaznaczenie z pola Skanuj załączone pliki formatów pakietu Office.
  • Jeśli chcesz, aby Ochrona poczty pomijała załączniki większe niż N megabajtów, zaznacz pole Nie skanuj archiwów większych niż N MB. Jeśli zaznaczysz tę opcję, określ maksymalny rozmiar archiwum w polu obok nazwy opcji.
  • Jeśli chcesz, aby Ochrona poczty skanowała załączniki wiadomości e-mail, których skanowanie trwa więcej niż N sekund, usuń zaznaczenie z pola Nie skanuj archiwów dłużej niż N s.
 6. Zapisz swoje zmiany.

   

Przejdź do góry