Zdalne instalowanie aplikacji przy użyciu System Center Configuration Manager

Te instrukcje dotyczą System Center Configuration Manager 2012 R2.

W celu zdalnego zainstalowania aplikacji przy użyciu System Center Configuration Manager:

 1. Otwórz konsolę Configuration Manager.
 2. W prawej części okna, w sekcji App management wybierz Packages.
 3. W górnej części konsoli, w panelu sterowania, kliknij przycisk Create package.

  Zostanie uruchomiony kreator New Package and Application Wizard.

 4. W kreatorze New Package and Application Wizard:
  1. W sekcji Package:
   • W polu Name wprowadź nazwę pakietu instalacyjnego.
   • W polu Source folder określ ścieżkę dostępu do folderu zawierającego pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security.
  2. W sekcji Application type wybierz opcję Standard application.
  3. W sekcji Standard application:
   • W polu Name wprowadź unikatową nazwę pakietu instalacyjnego (na przykład, nazwę aplikacji i jej wersję).
   • W polu Command line określ opcje instalacji Kaspersky Endpoint Security z poziomu wiersza poleceń.
   • Kliknij przycisk Browse, aby wskazać ścieżkę dostępu do pliku wykonywalnego aplikacji.
   • Upewnij się, że na liście Tryb wykonywania wybrano element Uruchom z uprawnieniami administratora.
  4. W sekcji Requirements:
   • Zaznacz pole Start another application first, jeśli przez zainstalowaniem Kaspersky Endpoint Security chcesz uruchomić inna aplikację.

    Wybierz aplikację z listy rozwijalnej Application lub określ ścieżkę do pliku wykonywalnego tej aplikacji, klikając przycisk Browse.

   • W sekcji Platform requirements zaznacz opcję This application can be started only on the specified platforms, jeśli chcesz, aby aplikacja była instalowana tylko w określonych systemach operacyjnych.

    Na poniższej liście zaznacz obok systemów operacyjnych, w których zostanie zainstalowany Kaspersky Endpoint Security.

   Ten krok jest opcjonalny.

  5. W sekcji Summary sprawdź wszystkie sprowadzone wartości ustawień i kliknij Next.

  Utworzony pakiet instalacyjny pojawi się w sekcji Packages, na liście dostępnych pakietów instalacyjnych.

 5. Z otwartego menu kontekstowego pakietu instalacyjnego wybierz Deploy.

  Zostanie uruchomiony kreator Deployment Wizard.

 6. W kreatorze Deployment Wizard:
  1. W sekcji General:
   • W polu Software wprowadź unikatową nazwę pakietu instalacyjnego lub wybierz pakiet instalacyjny z listy, klikając przycisk Browse.
   • W polu Collection wprowadź nazwę zbioru komputerów, na których aplikacja zostanie zainstalowana, lub wybierz zbiór, klikając przycisk Browse.
  2. W sekcji Contains dodaj punkty dystrybucji (więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dla System Center Configuration Manager).
  3. Jeśli to konieczne, określ wartości innych ustawień w kreatorze Deployment Wizard. Te ustawienia są opcjonalne dla zdalnej instalacji Kaspersky Endpoint Security.
  4. W sekcji Summary sprawdź wszystkie sprowadzone wartości ustawień i kliknij Next.

  Po zakończeniu pracy kreatora Deployment Wizard, zostanie utworzone zadanie dla zdalnej instalacji Kaspersky Endpoint Security.

Przejdź do góry