Konfigurowanie maksymalnego czasu przechowywania raportu

Maksymalny czas przechowywania dla raportów zapisywanych przez Kaspersky Endpoint Security wynosi 30 dni. Po tym czasie Kaspersky Endpoint Security automatycznie usuwa najstarsze wpisy z pliku raportu. Możesz wyłączyć ograniczenie czasu przechowywania raportu lub zmienić jego maksymalną wartość.

W celu zmiany maksymalnego czasu przechowywania raportów:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia główneRaporty i pliki danych.
 3. W prawej części okna, w sekcji Raporty wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby ograniczyć czas przechowywania raportów, zaznacz pole Przechowuj raporty nie dłużej niż. W polu obok opcji Przechowuj raporty nie dłużej niż określ maksymalny czas przechowywania raportów.

   Domyślnie maksymalny czas przechowywania raportów wynosi 30 dni.

  • Aby anulować ograniczenie czasu przechowywania raportów, usuń zaznaczenie z pola Przechowuj raporty nie dłużej niż.

  Domyślnie ograniczenie czasu przechowywania raportu jest włączone.

 4. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry