Konfigurowanie maksymalnego rozmiaru pliku raportu

Możesz określić maksymalny rozmiar pliku zawierającego raport. Domyślnie maksymalny rozmiar pliku raportu wynosi 1024 MB. Aby uniknąć przekroczenia maksymalnego rozmiaru pliku raportu, Kaspersky Endpoint Security automatycznie usuwa najstarsze wpisy z pliku raportu po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru pliku raportu. Możesz anulować ograniczenie rozmiaru pliku raportu lub ustawić inną wartość.

W celu skonfigurowania maksymalnego rozmiaru pliku raportu:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia główneRaporty i pliki danych.
 3. W prawej części okna, w sekcji Raporty wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby ograniczyć rozmiar pliku raportu, zaznacz pole Maksymalny rozmiar pliku. W polu po prawej stronie opcji Maksymalny rozmiar pliku określ maksymalny rozmiar pliku raportu.

   Domyślnie maksymalny rozmiar pliku raportu wynosi 1024 MB.

  • Aby usunąć ograniczenie rozmiaru pliku raportu, usuń zaznaczenie z pola Maksymalny rozmiar pliku.

  Domyślnie ograniczenie rozmiaru pliku raportu jest włączone.

 4. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry