Ochrona przed exploitami

Komponent Ochrona przed exploitami wykrywa kod programu, który wykorzystuje luki na komputerze, aby użyć uprawnień administratora lub wykonać szkodliwe aktywności. Na przykład, exploity mogą używać ataku typ buffer overflow (przepełnienie bufora). Aby to zrobić, exploit wysyła dużą ilość danych do aplikacji zawierającej lukę. Podczas przetwarzania tych danych aplikacja zawierająca lukę wykona szkodliwy kod. W wyniku tego ataku exploit może uruchomić nieautoryzowaną instalację szkodliwego programu.

Po wykryciu, że próba uruchomienia pliku wykonywalnego z aplikacji zawierającej luki nie została zainicjowana przez użytkownika, Kaspersky Endpoint Security zablokuje uruchomienie tego pliku lub poinformuje użytkownika.

W tej sekcji:

Włączanie i wyłączanie modułu Ochrona przed exploitami

Wybieranie działania, jakie ma zostać wykonane po wykryciu exploita

Włączanie i wyłączanie ochrony pamięci procesów systemowych

Przejdź do góry