Włączanie i wyłączanie modułu Ochrona przed exploitami

Domyślnie moduł Ochrona przed exploitami jest włączony i działa w trybie zalecanym przez ekspertów z Kaspersky. W razie konieczności możesz wyłączyć Ochronę przed exploitami.

W celu włączenia lub wyłączenia Ochrony przed exploitami:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Zaawansowana ochrona przed zagrożeniamiOchrona przed exploitami.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Zaznacz pole Ochrona przed exploitami, jeśli chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security monitorował pliki wykonywalne, które są uruchamiane przez aplikacje zawierające luki.

   Jeśli Kaspersky Endpoint Security wykryje, że plik wykonywalny z aplikacji zawierającej luki nie został uruchomiony przez użytkownika, Kaspersky Endpoint Security wykona akcję wybraną na liście rozwijalnej Po wykryciu exploita.

  • Odznacz pole Ochrona przed exploitami, jeśli nie chcesz, żeby Kaspersky Endpoint Security monitorował pliki wykonywalne, które są uruchamiane przez aplikacje zawierające luki.
 4. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry