Zapisywanie zrzutu pamięci

Zapisane pliki zrzutów mogą zawierać poufne dane. Aby kontrolować dostęp do danych, musisz niezależnie zapewnić bezpieczeństwo plików zrzutów pamięci.

Pliki zrzutów pamięci są przechowywane na komputerze tak długo, jak aplikacja jest używana i są trwale usuwane, gdy aplikacja jest usuwana. Pliki zrzutów pamięci są przechowywane w folderze %ProgramData%\Kaspersky Lab.

Plik zrzutu pamięci zawiera wszystkie informacje o pamięci roboczej procesów Kaspersky Endpoint Security w momencie utworzenia pliku zrzutu.

W celu włączenia lub wyłączenia zapisywania plików zrzutów pamięci:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia główneUstawienia aplikacji.
 3. W sekcji Informacje debugowania kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Informacje debugowania.

 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Zaznacz pole Włącz zapisywanie zrzutów pamięci, jeśli chcesz, żeby aplikacja zapisywała zrzuty pamięci aplikacji.
  • Odznacz pole Włącz zapisywanie zrzutów pamięci, jeśli nie chcesz, żeby aplikacja zapisywała zrzuty pamięci aplikacji.
 5. Kliknij przycisk OK w oknie Informacje debugowania.
 6. Aby zapisać zmiany, w oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Zapisz.
Przejdź do góry